cancionerohosanna.com

En momentos así

D  Bm  Em  A 
En mo mentos a sí yo  canto can ción,
Em  A  D  A 
can ción de a mor a mi  Cris to.
D  Bm  Em  A 
En mo mentos a sí yo  busco al Se ñor,
Em  A  D 
e levo mi  alma a  Dios. 
G  A  D 
Hoy te a do ro, Se ñor,
G  A  D  D7 
y te a la bo, mi  Dios.
G  A  Bm 
Te amo,  mi  Je sús,
G  D  A  D 
te amo,  mi  Se ñor.
A
Bm
D
D7
Em
G
Tono calculado: D
Acordes utilizados (6): A, Bm, D, D7, Em, G