cancionerohosanna.com

Hoy aquí

D  Bm 
Hoy a quí, mi Je sús 
Em  A 
me to mó en sus  brazos, 
D  Bm 
y sen tí el ca lor 
Em  A 
del Es píritu  Santo.
D  G 
Siento  paz, pues, si mi  Dios
Bm  G 
a mi  lado va a que dar,
Em  G 
y muy  pronto en su pre sencia 
A  D 
he de es tar, he de es tar.
A
Bm
D
Em
G
Tono calculado: D
Acordes utilizados (5): A, Bm, D, Em, G